top of page
logo_merkki_CMYK_pinkki.pdf (4).jpg

Nuorten hyvinvointi on jokaisen asia

Tulevaisuus turvataan sijoittamalla nuoriin. Nuortemme hyvinvointihaasteet ovat selvät eikä niitä voida sivuuttaa. 

 

Suurista lupauksista huolimatta, vaali toisensa jälkeen lastensuojelun ja sosiaalihuollon puutteisiin on suhtauduttu välinpitämättömästi. Pitkään jatkuneeseen kriisiin on havahduttu vasta, kun laiminlyönnin seuraukset näyttäytyvät nuorisorikollisuuden ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisenä. Riskiryhmään kuuluvien nuorten ajautumista rikollisuuteen voidaan ennaltaehkäistä puuttumalla syrjäytymiseen ja katkaisemalla rikoskierre varhaisessa vaiheessa. Tässä kohtaa sormien osoittelu jo ennestään paheksuttuja vähemmistöjä kohtaan vain lietsoo kriisiä. Syrjäytymisvaarassa oleville

nuorille on pystyttävä tarjoamaan kattava ja pitkäkestoinen tuki näinkin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Emme voi jättää nuoriamme oman onnensa varaan. 

Erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua on parannettava huomattavasti. Koronan vaikutus nuoriin on todennäköisesti painavampi kuin osaamme odottaa. Tarpeellisiin toimenpiteisiin on varauduttava mielenterveys-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeiden paikkaamiseksi. Nuoruuden mielenterveysongelmat heijastuvat koulutustasoon - Helsingin Yliopiston tutkimuksen mukaan nuoret, jotka kärsivät mielenterveysongelmista varhaisnuoruudessaan jäävät peruskoulutuksen varaan muita todennäköisemmin. Näiden nuorten tiedetään olevan suuremmassa riskissä syrjäytyä. Nuorista puhuttaessa meidän on huolehdittava myös perheiden, erityisesti yksinhuoltajien hyvinvoinnista.

 

Koulutuspanostuksia on lisättävä huomattavasti talousahdingossa tehtyjen leikkausten jälkeen. Rahoitusta ja resursseja on kasvatettava, jotta Suomi pysyisi muiden pohjoismaiden perässä.

 

Näitä pohtiessa on hyvä pitää mielessä, että ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on kustannustehokkaampaa kuin syntyneiden ongelmien korjaaminen.

projects.

jatka lukemista...

Nyt on taloudellisen tasapainon aika

Talouspolitiikkaa tehtävä suhdannetietoisesti ja pitkäjänteisesti. Työllisyysastetta nostettava, tulo- ja varallisuuskuilujen ei saada antaa kasvaa. Päätöksenteossa huomioitava koko kansan ja hyvinvointivaltion etu.

Lue lisää ->

logo_merkki_CMYK_pinkki.pdf (11).jpg

Turvallinen huominen

Nato-jäsenyyden ei tule vaikuttaa Suomen rooliin aktiivisena rauhanvälittäjänä ja aseistariisunnan edistäjänä maailmalla. Ilmastokriisi on turvallisuuskysymys - fossiiliriippuvuudesta irtaannuttava ja siirtymää kohti omavaraista energiantuotantoa priorisoitava.

Lue lisää ->

logo_merkki_CMYK_pinkki_edited.jpg

Terve, reilu Suomi

Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille. Palkalla on tultava toimeen. Yhteiskuntarauhaa vaalittava - nollatoleranssi rasismille. Läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta uudistusta vaativaan maahanmuuttoviraston toimintaan.

Lue lisää ->

bottom of page